PoliticaPrivacitat

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

NiUnPasEnrere amb correu electrònic de contacte niunpasenrere@riseup.net

 

Amb quina finalitat continuarem tractant les teves dades personals?

Tractem les dades personals dels usuaris per gestionar les sol·licituds d’informació rebudes i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica) i, si s’escau, gestionar les donacions que facin els usuaris a través del Web.

Serà necessari que, si es recullen dades personals, a través de formularis cal que s’omplin els camps assenyalats com a “obligatoris”. El no-emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que no es pugui atendre el tràmit o petició de l’usuari o l’alta del soci.

Cal que es comuniquin les dades personals actuals per a que la informació estigui actualitzada i sense errors.

 

Quan temps conservarem les teves dades personals?

Les dades personals dels usuaris es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió i les dels donants durant el termini de deu (5) anys.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el consentiment.

 

Quins són els seus drets en relació amb les seves dades personals?

Pots exercir accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També pots sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Igualment, podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets esmentats anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a niunpasenrere@risup.net

Si no obtens una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d'aquests drets, pots adreçar-te a l’Autoritat de Control